ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Δεσμευόμαστε να τοποθετούμε την ποιότητα και την ασφάλεια σε πρώτη θέση για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική για την ποιότητα της NDT METALS είναι η λειτουργία της και η παροχή αξιόπιστων, διαπιστευμένων υπηρεσιών στο τομέα των δοκιμών. Η ανωτέρω αξιοπιστία εξασφαλίζεται με τη συνεχή ικανοποίηση των Κριτηρίων Διαπίστευσης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 καθώς και των Κριτηρίων Πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9002, όπως αυτά διευκρινίζονται στις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Διαπίστευσης, καθώς και με τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και του Φορέα Πιστοποίησης (NDT METALS).

 

Υπηρεσίες

Από την ίδρυση της έως και σήμερα η εταιρία μας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο σε ενεργειακούς όσο και σε κατασκευαστικούς τομείς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις Μη Καταστροφικές Δοκιμές που συνδυάζεται με την ισχυρή τεχνική και την πολυετή εμπειρία μας, με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προσφέρει με απόλυτο επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ασφάλεια τις υπηρεσίες μας σε πολλούς κατασκευαστικούς και ενεργειακούς τομείς (Υδροηλεκτρικούς & Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Αγωγούς Φυσικού Αερίου, Αγωγούς Καυσίμων, Δοχεία Πίεσης, Δεξαμενές κ.α) έχοντας συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα (ΔΕΗ Α.Ε, J&PAΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ΜΕΤΚΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε κ.α) με απόλυτη επιτυχία στην ποιότητα των εργασιών μας αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Είμαστε Εξειδικευμένοι σε:
Ραδιογραφία
Έλεγχος με υπέρηχους
Παχυμετρήσεις Ελασμάτων
Μαγνητικά Σωματίδια
Διεισδυτικά Υγρά
Δινορεύματα
Οπτικός Ελεγχος
Σκληρομετρήσεις
Χημική Ανάλυση Κραμάτων (P.M.I)
Έλεγχος Κενού
Έλεγχος Συνέχειας Μόνωσης