Υπηρεσίες

Ανόπτηση

Ανόπτηση

Η ανόπτηση, που εφαρμόζεται στους χάλυβες, έχει στόχο τη μείωση της σκληρότητας των εσωτερικών τάσεων, την αύξηση της πλαστικότητας και της κατεργασιμότητας, αλλά και την ομογενοποίηση της χημικής σύστασης κυρίως μετά από κάποια επεξεργασία που έχει δεχτεί το υλικό.

Ραδιογραφία

Ραδιογραφία

H βιομηχανική ραδιογραφία είναι η παλαιότερη από τις σύγχρονες μεθόδους Μη καταστρεπτικών Δοκιμών και εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος, ειδικά μάλιστα για νέες και κρίσιμες κατασκευές. Η μορφή ακτίνων X είτε ακτίνων γάμμα ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για να εξετάσει ένα συστατικό εκθέτοντας μια φωτογραφική ταινία που τοποθετείται στη αντίθετη πλευρά της πηγής ακτινοβολίας.

Η τοποθέτηση της ραδιενεργού πηγής θα εξαρτηθεί από τη γεωμετρία του προς εξέτασης  κομματιού. Μετά από την επεξεργασία, η ταινία αποκτά ένα μόνιμο αρχείο της συγκόλλησης που παρουσιάζει την πλειοψηφία των εσωτερικών ατελειών.

Συνοπτικά
Με βάση  αυτό το αποτύπωμα γίνεται η αξιολόγηση της συγκόλλησης.
υπερηχος σωληνώσεων

Yπέρηχος

Ο έλεγχος με την χρήση των υπερήχων εκτελείται για τον εντοπισμό ασυνεχειών χρησιμοποιώντας την τεχνική παλμού – ήχου.

Αυτή η διαδικασία καλύπτει τον έλεγχο σε μεταλλικά υλικά όπως χάλυβα,αλουμίνιο,κραμάτων χάλυβα,κραμάτων αλουμινίου,ανοξείδωτα υλικά και σε όλα τα υλικά όπου μπορεί ο υπέρηχος να μεταδοθεί.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με τις σύγχρονες συσκευές που διαθέτει η εταιρεία μας περιλαμβανομένων και των περιφερειακών εξαρτημάτων, καλύπτοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό (εύρος συχνοτήτων, γωνιακές κεφαλές 45, 60 και 70 μοιρών) με δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων.

Βελτιώνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητές μας συνεχώς, κατασκευάζουμε δοκίμια και calibration blocks, επενδύουμε σε εξοπλισμό software, έτσι ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της μεθόδου.

Συνοπτικά

Βελτιώνουμε και αυξάνουμε τις δυνατότητές μας συνεχώς, κατασκευάζουμε δοκίμια και calibration blocks, επενδύουμε σε εξοπλισμό software, έτσι ώστε να καλύπτουμε πλήρως τις απαιτήσεις της μεθόδου.

Παχυμετρήσεις

Παχυμετρήσεις

1. μεμονωμένες μετρήσεις τοιχώματος ελασμάτων, πάχους δοκών, εξαρτημάτων κτλ.
2. χαρτογράφηση περιοχών ελασμάτων ή ολόκληρων δεξαμενών με μεγάλη πυκνότητα μετρήσεων (απαραίτητη μέθοδος εντοπισμού διαβρωμένων περιοχών δεξαμενών και μελέτης δομικής αντοχής τους)

Χρησιμοποιούμε εξοπλισμό της KARL DEUTSCH & KRAUTKRAMMER με τα απαραίτητα περιφερειακά εξαρτήματα (κεφαλές διαμέτρου 5mm έως 15mm, διαφόρων συχνοτήτων) για μετρήσεις διαφόρων υλικών, εύρους παχών από 1,5mm έως 200mm.

Συνοπτικά
Τί περιλαμβάνει ο έλεγχος με παχυμετρήσεις
Μαγνητικά Σωματίδια

Μαγνητικά Σωματίδια

Ο έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια εκτελείται σε σιδηρομαγνητικά υλικά (χυτά,σφυρήλατα,συγκολλήσεις) για τον εντοπισμό επιφανειακών και ελαφρά υποεπιφανειακών ασυνεχειών (ρήγματα,αναδιπλώσεις,πόροι,ατελής τήξεις κ.α).

Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από φορητούς ηλεκτρομαγνήτες και περιφερειακά εξαρτήματα καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις.

Χρησιμοποιούμε αναλώσιμα υλικά όλων των κατασκευαστών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, ορατού φωτισμού, φθορίζοντα, αυτοεμφανιζόμενα κτλ.

Συνοπτικά

Εκτελείται έλεγχος για τον εντοπισμό επιφανειακών και ελαφρά υποεπιφανειακών ασυνεχειών (ρήγματα,αναδιπλώσεις,πόροι,ατελής τήξεις κ.α)

Διεισδυτικά Υγρά

Διεισδυτικά Υγρά

Ο έλεγχος με Διεισδυτικά Υγρά εκτελείται σε μεταλλικά (χυτά,σφυρήλατα,συγκολλήσεις) κυρίως υλικά αλλά και σε μη μεταλλικά υλικά ,εφόσον δεν παρουσιάζουν εξαιρετικά πορώδη επιφάνεια, για τον εντοπισμό επιφανειακών ασυνεχειών (ρήγματα,αναδιπλώσεις,πόροι,ατελής τήξεις κ.α).

Χρησιμοποιούμε αναλώσιμα υλικά όλων των κατασκευαστών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, ορατού φωτισμού, φθορίζοντα, λιποδιαλυτά, υδατοδιαλυτά, άνευ αλογόνων και υδρογονανθράκων (αν είναι απαραίτητο).

Συνοπτικά

Εφαρμόζεται μόνο για επιφανειακά σφάλματα υλικών

Δινορεύματα

Δινορεύματα

Ο έλεγχος με την μέθοδο των δινορευμάτων εκτελείται σε μεταλλικά υλικά δημιουργώντας με τον ηλεκτρισμό μαγνητικά πεδία με τα οποία έχουμε την δυνατότητα εντοπισμού επιφανειακών και ελαφρά υποεπιφανειακών ασυνεχειών.

Οπτικός Ελεγχος

Οπτικός Ελεγχος

Ο οπτικός έλεγχος είναι η παλαιότερη μέθοδος Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών και όλοι οι έλεγχοι αρχίζουν με μια οπτική επιθεώρηση. Χρησιμοποιώντας σαν βασικό εργαλείο το ανθρώπινο μάτι και σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές και εξοπλισμό (μεγεθυντικούς φακούς, ενδοσκόπια, καθρέπτες κλπ) μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε στάδιο κατασκευής και να αποκαλύψει σημαντικές κατασκευαστικές ατέλειες.

Το έμπειρο προσωπικό μας είναι κατάλληλα πιστοποιημένο για τον οπτικό έλεγχο από επίσημο φορέα.

Συνοπτικά

Έμπειρο προσωπικό με πιστοποίηση ελέγχου

Σκληρομετρήσεις

Σκληρομετρήσεις

Η μέθοδος είναι (σχεδόν) μη καταστρεπτική και βασίζεται στην μέτρηση της αντίστασης που προβάλει ένα υλικό κατά την κάθετη διείσδυση ενός σώματος υλικού μεγαλύτερης σκληρότητας. Η σκληρομέτρηση εκτελείται κυρίως μετά από θερμική κατεργασία που έχει υποστεί ένα υλικό.

Η εταιρεία μας διαθέτει φορητά σκληρόμετρα αναπήδησης και υπερήχων για την κάλυψη όλων των αναγκών και απαιτήσεων.

PMI Χημική Ανάλυση Κραμάτων

PMI Χημική Ανάλυση Κραμάτων

Οι φορητοί αναλυτές έχουν ως αρχή λειτουργίας τη φασματοσκοπία φθορισμού ακτινών-Χ (X-ray Fluorescence) και είναι σχεδιασμένοι για την άμεση ποιοτική και ποσοτική στοιχειακή ανάλυση μεταλλικών κραμάτων, περιβαλλοντικών και γεωλογικών δειγμάτων, πλαστικών, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και άλλων υλικών.

Η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική και πολύ γρήγορη, επιτρέπει τον προσδιορισμό πολλών στοιχείων ταυτόχρονα και εφαρμόζεται σε ευρεία περιοχή περιεκτικοτήτων. Οι φορητοί αναλυτές είναι εύχρηστοι και αξιόπιστοι, τόσο για άμεση στοιχειακή ανάλυση στο εργοτάξιο, όσο και για αναλύσεις εργαστηριακού επίπεδου, χωρίς η χρήση τους να προϋποθέτει την ιδιαίτερη εκπαίδευση του χειριστή και την προετοιμασία δοκιμίων.

Vacuum test

Vacuum test

Η δοκιμή κενών κιβωτίων πραγματοποιείται για να ανιχνεύσει τα σφάλματα στις συγκολλήσεις στον πυθμένα μιας δεξαμενής. Η δοκιμή εκτελείται με τη δημιουργία του εντοπισμένου κενού στην περιοχή επιθεώρησης χρησιμοποιώντας ένα κιβώτιο που εγκαθίσταται με το παράθυρο γυαλιού και μια κενή γεννήτρια.

Συνοπτικά

Οι διαρροές προσδιορίζονται εύκολα και ταξινομούνται βαση στις δραπετεύοντες αεροφυσαλίδες που δημιουργούνται.

Έλεγχος Συνέχειας Μόνωσης

Έλεγχος Συνέχειας Μόνωσης

Με τη δοκιμή holiday μπορούν να ελεγχθούν μη-αγωγιμες επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις σε αγωγιμα υλικά. Εκτελείται κυρίως σε ελεγχο σωλήνων με επικάλυψεις σε δίκτυα αγωγών για τον έλεγχο μόνωσης δεξαμενών και δοχείων.

Subscribe to this RSS feed

Υπηρεσίες

Από την ίδρυση της έως και σήμερα η εταιρία μας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο σε ενεργειακούς όσο και σε κατασκευαστικούς τομείς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις Μη Καταστροφικές Δοκιμές που συνδυάζεται με την ισχυρή τεχνική και την πολυετή εμπειρία μας, με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προσφέρει με απόλυτο επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ασφάλεια τις υπηρεσίες μας σε πολλούς κατασκευαστικούς και ενεργειακούς τομείς (Υδροηλεκτρικούς & Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Αγωγούς Φυσικού Αερίου, Αγωγούς Καυσίμων, Δοχεία Πίεσης, Δεξαμενές κ.α) έχοντας συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα (ΔΕΗ Α.Ε, J&PAΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ΜΕΤΚΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε κ.α) με απόλυτη επιτυχία στην ποιότητα των εργασιών μας αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Είμαστε Εξειδικευμένοι σε:
Ραδιογραφία
Έλεγχος με υπέρηχους
Παχυμετρήσεις Ελασμάτων
Μαγνητικά Σωματίδια
Διεισδυτικά Υγρά
Δινορεύματα
Οπτικός Ελεγχος
Σκληρομετρήσεις
Χημική Ανάλυση Κραμάτων (P.M.I)
Έλεγχος Κενού
Έλεγχος Συνέχειας Μόνωσης