Ραδιογραφία

H βιομηχανική ραδιογραφία είναι η παλαιότερη από τις σύγχρονες μεθόδους Μη καταστρεπτικών Δοκιμών και εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος, ειδικά μάλιστα για νέες και κρίσιμες κατασκευές. Η μορφή ακτίνων X είτε ακτίνων γάμμα ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για να εξετάσει ένα συστατικό εκθέτοντας μια φωτογραφική ταινία που τοποθετείται στη αντίθετη πλευρά της πηγής ακτινοβολίας.

Η τοποθέτηση της ραδιενεργού πηγής θα εξαρτηθεί από τη γεωμετρία του προς εξέτασης  κομματιού. Μετά από την επεξεργασία, η ταινία αποκτά ένα μόνιμο αρχείο της συγκόλλησης που παρουσιάζει την πλειοψηφία των εσωτερικών ατελειών.

Συνοπτικά:
Με βάση  αυτό το αποτύπωμα γίνεται η αξιολόγηση της συγκόλλησης.

Υπηρεσίες

Από την ίδρυση της έως και σήμερα η εταιρία μας έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της τόσο σε ενεργειακούς όσο και σε κατασκευαστικούς τομείς, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις Μη Καταστροφικές Δοκιμές που συνδυάζεται με την ισχυρή τεχνική και την πολυετή εμπειρία μας, με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προσφέρει με απόλυτο επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ασφάλεια τις υπηρεσίες μας σε πολλούς κατασκευαστικούς και ενεργειακούς τομείς (Υδροηλεκτρικούς & Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, Αγωγούς Φυσικού Αερίου, Αγωγούς Καυσίμων, Δοχεία Πίεσης, Δεξαμενές κ.α) έχοντας συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα (ΔΕΗ Α.Ε, J&PAΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, ΜΕΤΚΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε κ.α) με απόλυτη επιτυχία στην ποιότητα των εργασιών μας αλλά και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Είμαστε Εξειδικευμένοι σε:
Ραδιογραφία
Έλεγχος με υπέρηχους
Παχυμετρήσεις Ελασμάτων
Μαγνητικά Σωματίδια
Διεισδυτικά Υγρά
Δινορεύματα
Οπτικός Ελεγχος
Σκληρομετρήσεις
Χημική Ανάλυση Κραμάτων (P.M.I)
Έλεγχος Κενού
Έλεγχος Συνέχειας Μόνωσης